2015 Plakatdesign–> «Kroneklubben»

En plakat jeg jobber på for egen fornøyelses skyld. Teknikk: blyant, photoshop.

Kroneposter