2013 Installasjon –> «Høyball-Tv»

En del av Roadmapped-prosjektet (2013)

«Høyball-tv» er en installasjon på et jorde på Jæren. En høyball blir projisert på med en video av den gamle Norge Rundt-vignetten. Vignetten er klippet om og animert slik at det skal virke som om høyballen har dårlig tv-forbindelse. Den blinker,  og lyser opp de omringende høyballene på jordet.

Prosjektet ble gjennomført med støtte fra
kulturraadet_sort_stor

norgerundttilgif

Heyball01_80w

Høyballtv