2011 Installasjon, ANX (Oslo) –> «Mosquitos»

Interaktiv animasjon hvor publikum som nærmet seg projeksjonen på veggen ble filmet og gjort om til en del av animasjonen. Bevegelsene til folk ble gjort om til gule, lysende partikler over sumpen i animasjonen.  Verket ble laget til åpningen av Atelier Nords prosjektrom ANX i Oslo.