TheMeyer_800w61q

2012 Coverdesign –>┬áThe Meyer

Forslag til coverdesign for bandet The Meyer. Refusert. Teknikk: Blyant, Photoshop

TheMeyer_viz800w61q