Tunnell01_800w_61q

2013 Installasjon –> «Tunnel»

En del av Roadmapped-prosjektet (2013)

Tegninger og animasjoner projisert på inn- og utsiden av en nedlagt togtunnel utenfor Flekkefjord.

Prosjektet ble gjennomført med støtte fra

kulturraadet_sort_stor

Tunnell02_800w_61q

Tunnell03_800w_61q